44543253.png

VİZYON VE İLKELER

  • Güvenilir ve dürüst olmak.

  • Verimli ve üretici olmak.

  • Güçlü finans politikası oluşturmak.

  • Müşteri odaklı kalite sistemini sürekli iyileştirmek.

  • Kalitede bütünlüğü ve sürekliliği yaşam felsefesi olarak benimseyen çalışanlarına en yüksek değeri vermek.

  • Tedarikçiler ve taşeronları kalite sisteminin bütünü içinde değerlendirip hep birlikte sürekli gelişmeyi, iyileştirmeyi hedeflemek.

  • Teknolojik gelişmelere paralel insan gücü ve ekipmanı oluşturmak.

  • İş sağlığı ve iş güvenliği konusunu birinci dereceden önemli kılmak ve geliştirmek.

  • Doğa sevgisi ve çevre bilincini en yüksek performansla benimsemek.

  • Taahhütümüz altında olan projeleri zamanında ve standartlara uygun olarak tamamlamak.